změna víry

Manželský pár se připravoval na oficiální změnu víry. Jsou na posledním sezení u ortodoxního rabína a dávají mu poslední otázky.
"Rabi, je pravda, že muž a žena spolu nemohou tancovat?" "Ano. Z důvodu skromnosti a cudnosti tancují každý zvlášť." "Takže nemohu tancovat se svojí ženou?"
"Ne."
"No dobrá, a co sex?" "Nic zvláštního. V manželství je to normální." "co různé polohy?"
"Bez problému."
"Žena nahoře?" "Bez problému."
"A co zezadu?" "Proč ne?"
"A ve stoje?" "Ne! v žádném případě."
Cože!? A proč?"
"Mohlo by to svádět k tanci."