Policajt

Zastaví policista kamion požádá o doklady, vyptá se řidiče na podrobnosti,prohledá kamion chvíli zamyšleně stojí pak přejde k druhému policistovi a říká:čoveče to je ňáký divný říká že veze džem v papírách má napsáno jam a auto má plný marmelády.

Mohlo by vás také zajímat