Jeptiška přiběhne za matkou…

Jeptiška přiběhne za matkou představenou:
"Matko představená, pomozte mi, zhřešila jsem – milovala jsem se s mužem."
"Tak rychle běžte do kuchyně a snězte citrón!"
"A myslíte, že to pomůže?"
"To nevím, ale zmizí vám ten blažený výraz z tváře!"

Mohlo by vás také zajímat