Jean, má televize…

"Jean, má televize dvířka?"
"Ne, pane."
"Tak to jsem se zase díval celý večer do kamen."