Hudba

˝A co máme zahrát vaší tchýni?˝ táže se kapelník před pohřbem.
˝Co chcete,˝ odvětí smutkem zlomený zeť, ˝ale hlavně potichu, abyste ji, proboha, nevzbudili.˝