život nekončí

Život nekončí vždycky smrtí.
Někdy končí svatbou.