Zábava

Víte jak zabavíte blondýnku?

Napíšete na obě strany papíru otoč.