Studentka

Paní učitelka se zeptala studentky „Anetko ten úkol jsi dělala s někým nebo sama?“ Studentka říká „Ne to dělal tatínek“.
Paní učitelka: „A proč?“.
Studentka „Protože , maminka neměla čas.“