Spaní

Učitelka: „Jak to, že při hodině dějepisu spíš?“
Žák: „Já nespím, já jen tak pomalu mrkám.“