Služebná

Služebná z Ukrajiny pracující v rezidenci bohatých podnikatelů přišla za paní domu a nesměle požádala o zvýšení platu.
Paní se rozhněvaně zeptala: „No dobře, Marie, ale řekni mně jediný důvod, proč si myslíš, že odměna za tvoji práci má být větší?“
Marie: „Není jen jeden, myslím že je jich víc, snad tři.“
Paní: „Dobře, tak mi řekni první.“
Marie: „První důvod je ten, že lépe žehlím než vy.“
Paní: „Kdo to říká?“
Marie: „To říká váš manžel.“
Paní: „A druhý důvod?“
Marie: „Protože vařím lépe než vy.“
Paní: „Neříkej mi zase, že toto říká můj manžel.“
Marie: „Ano, to říká váš manžel.“
Paní: „A třetí důvod?“
Marie: „Třetí důvod je to, že jsem lepší v posteli než vy.“
Paní: (zrudne v tváři): „Neříkej mi zase, že toto říká můj manžel!“
Marie: „Ne, paní, to říká váš zahradník.“
Paní: „Tak k věci, Marie, kolik bys tak chtěla?“