Proto si nehrajte s míčema

Jsou dva míče a jeden řiká:Pozor schodydydydydydydydydydydydydydy
A druhý se ptá: A kdedededededede