Pravý optimista

Optimista je člověk, který v pondělí ráno při nástupu do práce zvolá: „A pozítří už máme středu!“