pouze pro anglicky hovořící

Rozhovor při pasové kontrole:

-Name?
-Abu Dalah Sarafi.
-Sex?
-Four times a week.
-No, no, no….. male or female?
-Male, female…… sometimes camel…….