Pane doktore, jak…

"Pane doktore, jak dopadla moje operace?"
"Já nevím, já jsem svatý Petr."