Odcházení

Poslední slovo Václava Klause při odchodu z prezidentského úřadu:
Péromiňte.