Mladý muž

Dvě dívky stojí v přeplněném autobusu. Jedna se šeptem ptá druhé:
„Prosím tě, kdo to za mnou stojí?“
„Mladý muž.“
„To že je to mladý muž cítím, ale je sympatický?