Reklama:

Lítost

Soudce říká obžalovanému: "Vy jste panu Kropáčkovi řekl, že je idiot.
Vyslovte nad tím svoji lítost!"
"Slavný soude! Velmi lituji, že Kropáček je idiot!"

Reklama: