Reklama:

Lidé

"Bij mě, muč mě!" prosí masochista sadistu.
"Ne," odvětí sadista krutě.

Reklama: