Finanční krize

Baví se dva bezdomovci.
„Ty, Franto, co je to ta světová finanční krize?“
„Ty, Pepo, jak bych ti to vysvětlil… Máš nějaký kamarády bankéře?“
„No to nemám.“
„Tak teď budeš mít.“