Archiv rubriky: Židovské

Vtipy Židovské

změna víry

Manželský pár se připravoval na oficiální změnu víry. Jsou na posledním sezení u ortodoxního rabína a dávají mu poslední otázky. "Rabi, je pravda, že muž a žena spolu nemohou tancovat?" "Ano. Z důvodu skromnosti a cudnosti tancují každý zvlášť." "Takže nemohu tancovat se svojí ženou?" "Ne." "No dobrá, a co sex?" "Nic zvláštního. V manželství […]

Zobrazit příspěvek
Vtipy Židovské

Jak se obléci na berňák

Kohna si pozvou na finanční úřad a tak se jde poradit s rabínem. "Rabi, mám problém. Dostal jsem dopis z berňáku a nevím, co dělat. Ptal jsem se svého Roubíčka a ten povídal, že si mám zajít k Levimu a koupit si to nejkrásnější oblečení a pak jít na berňák. Myslí si, že pak si […]

Zobrazit příspěvek
Vtipy Židovské

Prodej ledniček

V osmašedesátém utekl Kohn do Německa. Nedařilo se mu najít práci až jednou v Mnichově uviděl reklamu Roubíček a spol. – prodej chladniček. Vešel do obchodu a nechal se ohlásit u šéfa. Zjistil že je to jeho bývalý spolužák, který utekl již ve čtyřicátémosmém. Zavzpomínali na staré časy a po chvíli Roubíček povídá: ˝Poslouchaj Kohn, […]

Zobrazit příspěvek
Vtipy Židovské

U NEBESKÉ BRÁNY

…prověřuje svatý Petr pana Jakuboviče: Kde jste se narodil? V Rakousko-Uhersku. Kde jste žil? V Maďarsku. Kde jste se oženil? V Česko-Slovensku. Kde jste zemřel? V Rusku. Takové světoběžníky my nebereme! Ale,Svatý Petře,já vám přísahám, že jsem se z toho Mukačeva celý život nehnul!

Zobrazit příspěvek
Vtipy Židovské

Jak tahle válka dopadne?

"Jak tahle válka skončí?" Ptá se izraelský generál nejvyššího rabína.. "No, buď to půjde přirozenou cestou, nebo se stane zázrak" odpoví rábi… "A co je ta, pro Izrael, přirozená cesta?" – "na nepřátele začnou z nebe padat kameny a oheň, příjdou kobylky a ty jim sežerou zásoby, všichni nepřátelští vojáci budou raněni slepotou a zbraně […]

Zobrazit příspěvek
Vtipy Židovské

Cesta na trh

Roubíček a Kohn jdou na trh. Cesta je dlouhá a vede bažinatou krajinou. Co chvíli přeskočí přes cestu žába. Roubíček povídá Kohnovi: "Když jednu žábu chytneš a sníš, dostaneš ode mě 100 korun." Kohn se dlouho nerozmýšlí, popadne žábu a v mžiku ji má v útrobách. Roubíček s velkým sebezapřením zaplatil prohranou sázku. Po trhu […]

Zobrazit příspěvek
Vtipy Židovské

Neznámý vojín

Delegace politbyra se byla v Izreali poklonit u hrobu neznámeho vojína. Tu jeden člen delegace, který trošku uměl hebrejsky, zjistil, že to je hrob Izáka Ábelese, prodavače zeleniny. Tak se tedy zeptal průvodce, jak je to možné. Ten mu odpověděl, ze pan Ábeles byl samozřejmě znám jako prodavač zeleniny, ale jako vojín byl úplně neznámý.

Zobrazit příspěvek
Vtipy Židovské

Mrtvý Kohn

Kohn se náhle v synagóze skácí a je mrtev. Roubíček dostane za úkol na smutnou událost šetrně připravit jeho ženu. Zaklepe tedy u Kohnů a když mu otevřou, zeptá se: "Bydlí tady vdova Kohnová?" "Bydlí, jsem Kohnová, ale nejsem žádná vdova." "Chcete se vsadit?"

Zobrazit příspěvek